Salin Dagangan dengan FXCM dan ZuluTrade

Salin aktiviti dagangan dan strategi pelbagai Pedagang dari ZuluTrade terus ke akaun dagangan FXCM anda dan bayar 25% daripada keuntungan anda kepada Pedagang hanya jika mereka telah menghasilkan pulangan pelaburan yang berjaya untuk anda.1. Ketahui Lebih Lanjut

Semua dagangan dilaksanakan dengan spread yang kompetitif dari FXCM.

Bagaimana anda menyambung akaun dagangan anda ke ZuluTrade?

 1. Sekiranya anda belum melakukannya, berikan persetujuan melalui Kebenaran Dagangan Terhad di bawah untuk membenarkan salinan dagangan dalam akaun dagangan FXCM anda.
 2. Aktifkan akaun salinan dagangan anda setelah menerima emel daripada pasukan sokongan FXCM, yang akan menghubungkan akaun dagangan sedia ada anda ke platform ZuluTrade.
 3. Log masuk semula ke Pusat Dagangan dan akses pelbagai Pedagang untuk disalin.

Kebenaran Dagangan Terhad - Pembekal Perkhidmatan

AMARAN RISIKO
Anda melantik Pembekal Perkhidmatan ini semata-mata atas risiko anda sendiri. Prestasi terdahulu Pembekal Perkhidmatan bukan jaminan prestasi masa depan.

Nota untuk pelanggan sedia ada FXCM:

 • FXCM perlu membuat akaun dagangan baru bagi pihak anda untuk membolehkan salinan dagangan hanya pada akaun tersebut.
 • Untuk memindahkan baki daripada akaun FXCM sedia ada ke akaun dagangan ZuluTrade yang baru, sila serahkan permintaan Pemindahan Dana melalui MyFXCM selepas anda menerima butiran akaun dagangan baru anda.

Borang ini akan melengkapi dan ditafsirkan bersama dengan Terma Perdagangan. Semua terma yang digunakan dengan huruf besar yang tidak ditakrifkan di sini, akan mempunyai makna yang ditakrifkan dalam Terma Perdagangan.

 1. Anda, pemilik akaun dagangan bertandatangan di bawah FXCM, dengan ini memberikan Kebenaran Dagangan Terhad ini untuk sistem dagangan, program, perisian, algoritma, atau perkhidmatan lain yang dikenalpasti di bawah (Pembekal Perkhidmatan dan dimaksudkan bahawa istilah "Pembekal Perkhidmatan" dalam Terma akan merangkumi perkhidmatan atau entiti yang dikenalpasti di sini).
 2. Anda dengan ini mengesahkan bahawa anda telah membuat penyelidikan anda sendiri dan menjalankan kajian terhadap Pembekal Perkhidmatan anda yang mencukupi untuk membuat keputusan pelaburan yang bijak. Anda mengakui bahawa anda telah menanyakan Pembekal Perkhidmatan anda dan berpuas hati dengan jumlah dagangan dan yuran atau komisen yang dihasilkan (jika ada) oleh Pembekal Perkhidmatan anda dan anda akan memantau semua aktiviti Pembekal Perkhidmatan. Selanjutnya, anda memahami sepenuhnya tentang had pengujian balik hipotetikal dan rekod masa sebenar dalam meramalkan prestasi masa depan.
 3. Anda dengan ini memberikan kuasa kepada Pembekal Perkhidmatan untuk mengemukakan Pesanan dan memasuki dagangan untuk Akaun anda, dan FXCM boleh bergantung kepada kuasa tersebut.
 4. Anda mengakui FXCM tidak telah mengesyorkan Pembekal Perkhidmatan kepada anda dan anda memilih Pembekal Perkhidmatan ini atas risiko anda sendiri. Oleh itu, anda bersetuju bahawa FXCM tidak akan bertanggungjawab terhadap prestasi atau kerugian dagangan yang ditanggung dalam Akaun anda hasil dari penggunaan anda terhadap Pembekal Perkhidmatan ini.will not be held responsible for performance or trading losses incurred in your Account as a result of your use of the Service Provider.
 5. FXCM boleh bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Kebenaran Dagangan Terhad ini sehingga anda mencabut kuasa tersebut dengan mengemukakan borang pencabutan yang terdapat di www.myfxcm.com. FXCM juga boleh menghentikan Kebenaran Dagangan Terhad ini pada bila-bila masa dengan atau tanpa notis.
 6. FXCM dengan ini dibenarkan untuk mengurangkan dari Akaun anda, dan membayar kepada Pembekal Perkhidmatan, yuran berikut:
  • Yuran langganan sebanyak $30 USD sebulan. (Dikecualikan untuk 3 bulan pertama aktivasi)
  • 25% daripada keuntungan dagangan, seperti yang dikira oleh Pembekal Perkhidmatan.

Nama Pembekal Perkhidmatan: Zulu Trade Sdn. Bhd.

Terima kasih kerana menyerahkan borang anda.

Sila berikan 24 jam lagi supaya kami boleh memproses LTA anda. Kemudian anda boleh mengakses akaun perdagangan salinan anda seperti biasa.