Polisi Privasi

Keselamatan dan Pendedahan

Kemaskini terakhir: 18 Mei 2018

FXCM Markets Limited ("FXCM") menghormati hak setiap individu untuk privasi. Kami menghargai perhubungan dengan anda dan kami berasa bangga untuk mengekalkan kesetiaan dan menghormati setiap pelanggan dengan menyediakan keselamatan untuk mereka. Peruntukan notis ini terpakai kepada bekas pelanggan, pelanggan dan pemohon.

Bawah syarat-syarat Akta Perlindungan Data, anda berhak mendapat satu salinan data peribadi yang dipegang oleh kami semasa membuat bayaran untuk menampung kos mencari, mengambil, mengaji semula and menyalin apa-apa bahan yang diminta.

Jika anda tidak ingin mempunyai maklumat peribadi anda didedahkan kepada sekutu kami atau pihak ketiga seperti yang dinyatakan dalam Polisi ini, sila hubungi kami melalui e-mel pada: dataprotection@fxcm.com.

Sila dimaklumkan bahawa jika kami menerima arahan sedemikian, kami tidak akan dapat servis Akaun anda dan mesti menutup sebarang Akaun terbuka yang sudah didana anda.