Pelayan Persendirian Maya (VPS) Hosting1:

Berhenti mengandalkan komputer rumah anda. Tingkatkan pengalaman perdagangan anda dengan mendaftar untuk VPS HOSTING.

VPS - BORANG PENDAFTARAN

Langkah 1 - Maklumat Akaun

Diberitahu bahawa perkhidmatan VPS hosting dikawal oleh pihak ketiga dan FXCM tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang ralat atau kerosakan perkhidmatan hosting termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kegagalan komunikasi rangkaian, ralat sistem atau kegagalan data.

Perkhidmatan VPS disediakan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini tidak dimiliki, dikawal atau dioperasikan oleh FXCM. Oleh itu, FXCM tidak membuat sebarang jaminan mengenai perkhidmatan yang disediakan oleh pihak ketiga. Klien tidak dikehendaki untuk mendaftar dengan pihak ketiga yang ditawarkan oleh FXCM. Sebaliknya, klien digalakkan untuk mencari penyedia VPS yang paling sesuai dengan keperluan mereka. Tambahan pula, terdapat risiko dan had-had yang signifikan yang terlibat dalam menggunakan perkhidmatan VPS. Pengguna yang bakal digalakkan untuk meneliti dan menilai risiko serta had-had dengan teliti sebelum menggunakan perkhidmatan tersebut. Terma-terma ini tertakluk kepada perubahan atas budi bicara tunggal FXCM.

Pada awal bulan (antara 1 hingga 15), bayaran sebanyak 30 mata wang asas (3,000 JPY, 240 HKD) akan didebitkan dari mana-mana akaun FXCM anda untuk menampung kos VPS.

Langkah 2 - Pilih Pembekal VPS

Pilih Pembekal VPS: Pilih pembekal perkhidmatan VPS yang anda ingin gunakan.

KELEBIHAN SERVER PERIBADI MAYA (VPS)

  • Kelenturan: Matikan komputer anda dan biarkan Penasihat Pakar anda terus berjalan.
  • Server Dedikasi: Server didedikasikan untuk perdagangan Penasihat Pakar tanpa aplikasi lain yang berjalan padanya.
  • Akses Jauh: Log masuk ke platform anda dari mana-mana komputer, walaupun MetaTrader 4 tidak dipasang.

MANA SATU VPS YANG SESUAI UNTUK SAYA?

LiquidityConnect.com
Memory: 2,560 MB
Ruang Cakera: 100 GB
OS: Windows server 2019, 64 Bit
BeeksFX.com
Memory: 4,096 MB
Ruang Cakera: 50 GB SSD
OS: Windows server 2019, 64 Bit

Langkah 3 - Perjanjian