Sorotan

  • 28.64% daripada semua pesanan henti, had, 'pada pasaran', dan pesanan masuk menerima kegelinciran positif
  • 15.22% daripada semua pesanan henti, had, 'pada pasaran', dan pesanan masuk menerima kegelinciran negatif
  • 69.31% daripada semua pesanan had dan pesanan masuk had menerima kegelinciran positif
  • 54.78% daripada semua pesanan henti dan pesanan masuk henti menerima kegelinciran negatif

Sorotan-sorotan ini datang dari pesanan yang dilaksanakan melalui Kumpulan FXCM dari 1 Januari, 2022 hingga 31 Disember, 2022. Data ini tidak termasuk jenis pelanggan yang tidak langsung.2

Seperti yang anda lihat, dengan FXCM, kegelinciran positif berlaku sama kerap dengan kegelinciran negatif. Kami percaya ini mencerminkan model pelaksanaan forex kami secara positif, iaitu bertujuan untuk memberikan pelaksanaan yang adil dan telus.

JADUAL 1.1 KEGELINCIRAN POSITIF DAN NEGATIF BULANAN

Kegelinciran boleh berlaku atas pelbagai sebab, tetapi kebanyakan masa, ketidakstabilan harga merupakan penyumbang terbesar. Biasanya, semasa ketidakstabilan harga meningkat, kegelinciran (positif dan negatif) akan berlaku lebih kerap; semasa ketidakstabilan harga berkurangan, kegelinciran berlaku lebih jarang. Ini, sebagai contoh, adalah mengapa pedagang biasanya mengalami lebih banyak kegelinciran semasa berita penting.

TARIKH PESANAN
DITEMPATKAN
TIADA
KEGELINCIRAN
PENAMBAHBAIKAN
HARGA
KEGELINCIRAN
NEGATIF
TIADA
KEGELINCIRAN %
PENAMBAHBAIKAN
HARGA %
KEGELINCIRAN
NEGATIF %
Jan. 22 5,002,260 3,004,938 1,275,844 721,478 60.07% 25.51% 14.42%
Feb. 22 5,327,285 3,006,691 1,518,045 802,549 56.44% 28.50% 15.06%
Mac. 22 6,660,757 3,738,626 1,914,437 1,007,694 56.13% 28.74% 15.13%
Apr. 22 5,120,339 2,853,990 1,480,262 786,087 55.74% 28.91% 15.35%
Mei. 22 5,964,335 3,259,266 1,752,363 952,706 54.65% 29.38% 15.97%
Jun. 22 5,358,258 2,968,978 1,528,329 860,771 55.41% 28.52% 16.06%
Jul. 22 4,875,946 2,714,003 1,396,750 765,193 55.66% 28.65% 15.69%
Ogos 22 4,801,518 2,747,235 1,346,058 708,225 57.22% 28.03% 14.75%
Sep. 22 5,028,882 2,792,196 1,469,694 766,992 55.52% 29.23% 15.25%
Okt. 22 4,728,785 2,570,877 1,438,129 719,779 54.37% 30.41% 15.22%
Nov. 22 4,417,335 2,445,893 1,305,527 665,915 55.37% 29.55% 15.08%
Dis. 22 3,659,412 2,113,781 1,027,550 518,081 57.76% 28.08% 14.16%
Jumlah 60,945,112 34,216,474 17,452,988 9,275,470 56.14% 28.64% 15.22%

JADUAL 1.2 KEGELINCIRAN POSITIF DAN NEGATIF MENGIKUT JENIS PESANAN

JENIS PESANAN PESANAN
DITEMPATKAN
TIADA
KEGELINCIRANSLIPPAGE
PENAMBAHBAIKAN
HARGA
KEGELINCIRAN
NEGATIF
TIADA
KEGELINCIRAN %
PENAMBAHBAIKAN
HARGA %
KEGELINCIRAN
NEGATIF %
Pasaran Tutup 16,398,011 9,821,407 4,747,286 1,829,318 59.89% 28.95% 11.16%
Had 3,341,870 1,021,015 2,320,855 0 30.55% 69.45% 0.00%
Had Masuk 2,655,588 819,755 1,835,833 0 30.87% 69.13% 0.00%
Panggilan Margin 2,128,562 1,191,520 445,690 491,352 55.98% 20.94% 23.08%
Pasaran Terbuka 27,968,898 17,753,632 7,120,330 3,094,936 63.48% 25.46% 11.07%
Henti 4,264,566 955,777 426,222 2,882,567 22.41% 9.99% 67.59%
Kemasukan Henti 1,307,209 341,908 120,819 844,482 26.16% 9.24% 64.60%
Lain-lain 2,880,408 2,311,460 435,953 132,815 80.25% 15.14% 4.61%
Jumlah 60,945,112 34,216,474 17,452,988 9,275,470 56.14% 28.64% 15.22%

Jumlah pesanan dalam jadual di atas terdiri daripada jenis pesanan yang disenarikan sahaja.

JADUAL 2.1PESANAN PASARAN MENGIKUT SAIZ PESANAN

Pesanan Pasaran Tutup, Pesanan Pasaran Terbuka, Pesanan Terbuka, Julat Dekat, Julat Terbuka, Pesanan Tutup

JENIS PESANAN PESANAN
DITEMPATKAN
TIADA
KEGELINCIRANSLIPPAGE
PENAMBAHBAIKAN
HARGA
KEGELINCIRAN
NEGATIF
TIADA
KEGELINCIRAN %
PENAMBAHBAIKAN
HARGA %
KEGELINCIRAN
NEGATIF %
< 0.5 44,300,921 27,594,258 11,843,996 4,862,667 62.29% 26.74% 10.98%
0.5 - 0.9 209,150 138,964 36,706 33,480 66.44% 17.55% 16.01%
1.0 - 1.9 103,745 67,623 14,260 21,862 65.18% 13.75% 21.07%
2.0 - 2.9 18,697 6,030 1,779 10,888 32.25% 9.51% 58.23%
3.0 - 3.9 8,092 2,288 978 4,826 28.27% 12.09% 59.64%
4.0 - 4.9 4,173 1,010 419 2,744 24.20% 10.04% 65.76%
5.0 - 9.9 6,387 1,440 696 4,251 22.55% 10.90% 66.56%
10 + 5,254 1,641 433 3,180 31.23% 8.24% 60.53%
Jumlah 44,656,419 27,813,254 11,899,267 4,943,898 62.28% 26.65% 11.07%

JADUAL 2.2 PESANAN HAD MENGIKUT SAIZ PESANAN

Had Pelaksanaan Serta-Merta: Had Tutup, Had Terbuka

JENIS PESANAN PESANAN
DITEMPATKAN
TIADA
KEGELINCIRANSLIPPAGE
PENAMBAHBAIKAN
HARGA
KEGELINCIRAN
NEGATIF
TIADA
KEGELINCIRAN %
PENAMBAHBAIKAN
HARGA %
KEGELINCIRAN
NEGATIF %
< 0.5 2,240,594 1,870,550 370,042 0 83.48% 16.52% 0.00%
0.5 - 0.9 57,623 51,832 5,790 0 89.95% 10.05% 0.00%
1.0 - 1.9 71,458 66,233 5,225 0 92.69% 7.31% 0.00%
2.0 - 2.9 3,127 2,681 446 0 85.74% 14.26% 0.00%
3.0 - 3.9 940 835 105 0 88.83% 11.17% 0.00%
4.0 - 4.9 453 406 47 0 89.62% 10.38% 0.00%
5.0 - 9.9 1,696 1,655 41 0 97.58% 2.42% 0.00%
10 + 12 12 0 0 100.00% 0.00% 0.00%
Jumlah 2,375,903 1,994,204 381,696 0 83.93% 16.07% 0.00%

JADUAL 2.3PANGGILAN MARGIN DAN PESANAN HENTI

Panggilan Margin dan Henti: Henti, Kemasukan Henti, Henti Langkah, Kemasukan Henti Langkah, Panggilan Margin

JENIS PESANAN PESANAN
DITEMPATKAN
TIADA
KEGELINCIRANSLIPPAGE
PENAMBAHBAIKAN
HARGA
KEGELINCIRAN
NEGATIF
TIADA
KEGELINCIRAN %
PENAMBAHBAIKAN
HARGA %
KEGELINCIRAN
NEGATIF %
< 0.5 7,842,808 2,518,352 1,010,599 4,313,857 32.11% 12.89% 55.00%
0.5 - 0.9 20,090 8,295 2,546 9,249 41.29% 12.67% 46.04%
1.0 - 1.9 7,982 3,099 1,044 3,839 38.82% 13.08% 48.10%
2.0 - 2.9 1,252 116 102 1,034 9.27% 8.15% 82.59%
3.0 - 3.9 696 46 65 585 6.61% 9.34% 84.05%
4.0 - 4.9 245 18 21 206 7.35% 8.57% 84.08%
5.0 - 9.9 692 28 77 587 4.05% 11.13% 84.83%
10 + 1,698 20 117 1,561 1.18% 6.89% 91.93%
Jumlah 7,875,463 2,529,974 1,014,571 4,330,918 32.12% 12.88% 54.99%

JADUAL 2.4 PESANAN HAD SEHENTI

Pesanan Had Sehenti: Had, Kemasukan Had Langkah, Kemasukan Had

JENIS PESANAN PESANAN
DITEMPATKAN
TIADA
KEGELINCIRANSLIPPAGE
PENAMBAHBAIKAN
HARGA
KEGELINCIRAN
NEGATIF
TIADA
KEGELINCIRAN %
PENAMBAHBAIKAN
HARGA %
KEGELINCIRAN
NEGATIF %
< 0.5 5,965,479 1,828,058 4,137,413 0 30.64% 69.36% 0.00%
0.5 - 0.9 16,459 6,588 9,871 0 40.03% 59.97% 0.00%
1.0 - 1.9 5,657 2,085 3,572 0 36.86% 63.14% 0.00%
2.0 - 2.9 2,858 1,066 1,792 0 37.30% 62.70% 0.00%
3.0 - 3.9 838 322 516 0 38.42% 61.58% 0.00%
4.0 - 4.9 1,173 466 707 0 39.73% 60.27% 0.00%
5.0 - 9.9 450 182 268 0 40.44% 59.56% 0.00%
10 + 4,710 2,069 2,641 0 43.93% 56.07% 0.00%
Jumlah 5,997,624 1,840,836 4,156,780 0 30.69% 69.31% 0.00%

Data di atas berasal daripada pelbagai jenis pesanan yang dilaksanakan melalui Kumpulan FXCM dari 1 Januari 2022 hingga 31 Disember 2022. Data tidak termasuk jenis pelanggan tidak langsung tertentu.2

Saiz pesanan dihitung berdasarkan nilai nosional pesanan dan dipaparkan dalam MM USD.

Pesanan had dan pesanan had masuk hanya akan dilaksanakan pada harga yang diminta atau lebih baik dan tidak boleh menerima kegelinciran negatif. Sebarang kegelinciran negatif pada pesanan had atau pesanan had masuk adalah satu kesilapan dan pelanggan layak menerima pelarasan perdagangan jika kesilapan ini berlaku. Peningkatan harga tertakluk kepada kecairan yang tersedia.

Sorotan Tambahan

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari pesanan yang dilaksanakan melalui Kumpulan FXCM dari 1 Januari 2022 hingga 31 Disember 2022, kami telah menemui perkara-perkara berikut:

  • Pesanan had dan pesanan had masuk adalah yang paling berkemungkinan menerima kegelinciran positif.
  • Pesanan henti dan pesanan henti masuk adalah yang paling berkemungkinan menerima kegelinciran negatif.
  • Pesanan pasaran 'julat pasaran' boleh membantu mengelakkan kegelinciran negatif.

KEYAKINAN PELAKSANAAN

Pedagang biasanya menggunakan jenis pesanan yang menawarkan keyakinan pelaksanaan apabila mereka ingin memastikan masuk ke dalam pasaran.

KEYAKINAN HARGA

Pedagang biasanya menggunakan jenis pesanan yang menawarkan keyakinan harga apabila mereka ingin memastikan pesanan mereka hanya dilaksanakan jika harga tertentu (atau julat harga) dipenuhi.

Memilih Jenis Pesanan

Terdapat beberapa jenis pesanan yang boleh dipilih ketika berdagang forex. Setiap jenis direka untuk menangani keperluan perdagangan tertentu. Beberapa jenis pesanan lebih sesuai untuk saat-saat apabila keadaan ketidakstabilan harga tinggi; beberapa ketika keadaan ketidakstabilan harga rendah. Beberapa jenis pesanan lebih sesuai untuk digunakan semasa acara berita; beberapa lagi lebih sesuai digunakan apabila anda memegang posisi terbuka sepanjang hujung minggu.

Maklumat berikut mengenai jenis pesanan mungkin membantu apabila memutuskan jenis pesanan yang hendak digunakan.

Pesanan Pasaran

Pesanan pasaran memasuki atau keluar daripada posisi dengan serta-merta pada harga terbaik yang tersedia.2 Ini adalah jenis pesanan yang paling kerap digunakan dengan FXCM.

Ciri-ciri Kegelinciran:

Pesanan pasaran boleh menerima kegelinciran harga positif dan negatif. Pesanan pasaran 'julat pasaran' menyediakan ketepatan harga tetapi ia tidak menyediakan ketepatan pelaksanaan. Pesanan pasaran 'pada pasaran' memberikan ketepatan pelaksanaan tetapi tidak menyediakan ketepatan harga.

Pada Pasaran dan Julat Pasaran:

Pesanan pasaran FXCM termasuk dua jenis pesanan: 'pada pasaran' dan 'julat pasaran'.

Memilih 'pada pasaran' memberitahu pesanan untuk diisi pada harga pasaran. Ini boleh menjadi harga yang diminta, harga yang lebih baik, atau harga yang lebih buruk bergantung kepada keadaan pasaran. Harga yang dilaksanakan ditentukan utamanya oleh ketidakstabilan harga pada masa pesanan dilaksanakan.

Memilih 'julat pasaran' memberitahu pesanan untuk dilaksanakan segera hanya jika harga terbaik yang tersedia berada dalam julat harga yang ditentukan. Jika harga yang tersedia adalah di luar julat yang ditentukan, pesanan tidak akan dilaksanakan. Jenis pesanan ini menjamin ketepatan harga tetapi tidak menjamin ketepatan pelaksanaan.

RUMUSAN

Pesanan Pasaran adalah berguna apabila anda ingin masuk atau keluar dari pasaran sekarang. Jenis pesanan 'Pada Pasaran' menjamin ketepatan pelaksanaan tetapi tidak menjamin ketepatan harga. Jenis pesanan 'Julat Pasaran' menjamin ketepatan harga tetapi tidak menjamin ketepatan pelaksanaan.

Pesanan Masuk

Pesanan masuk akan hanya berlaku untuk pelaksanaan jika harga pasaran mencapai harga pesanan masuk.

Ciri-ciri Kegelinciran:

Terdapat dua jenis pesanan masuk: pesanan masuk henti dan pesanan masuk had. Pesanan masuk henti boleh menerima kegelinciran harga positif dan negatif. Pesanan masuk had direka untuk hanya menerima kegelinciran harga positif.

Kemasukan Henti Vs. Kemasukan Had:

Pesanan masuk dianggap sebagai pesanan masuk 'henti' apabila harga pesanan masuk adalah harga yang kurang baik berbanding harga pasaran semasa (contohnya, harga yang lebih tinggi apabila anda membeli dan harga yang lebih rendah apabila anda menjual). Jenis pesanan ini boleh diisi pada harga yang diminta, harga yang lebih baik, atau harga yang lebih buruk bergantung kepada keadaan pasaran. Menggunakan jenis pesanan ini, terutamanya semasa acara berita atau keadaan pasaran yang bergejolak, boleh menjadikan anda terdedah kepada kegelinciran harga negatif.

Pesanan masuk dianggap sebagai pesanan masuk 'had' apabila harga pesanan adalah harga yang lebih baik berbanding harga pasaran semasa (contohnya, harga yang lebih rendah jika anda membeli dan harga yang lebih tinggi jika anda menjual). Jenis pesanan ini direka untuk hanya diisi pada harga yang diminta atau lebih baik. Oleh itu, peniaga mendapat ketepatan harga tetapi mereka tidak mempunyai ketepatan pelaksanaan apabila menggunakan jenis pesanan ini. Menggunakan pesanan masuk had untuk membuka perdagangan, terutamanya semasa acara berita atau keadaan pasaran yang bergejolak, mungkin menjadi pilihan yang lebih baik daripada menggunakan pesanan masuk henti kerana kegelinciran harga negatif boleh dielakkan.

RUMUSAN

Pesanan masuk berguna apabila anda ingin masuk atau keluar dari pasaran pada harga masa depan. Semasa berdagang dalam keadaan pasaran yang bergejolak, pesanan masuk had boleh digunakan untuk membuka perdagangan daripada pesanan masuk henti jika anda ingin mengelakkan kegelinciran harga negatif. Sila ambil perhatian: pesanan masuk had tidak menjamin ketepatan pelaksanaan.

Pesanan Had dan Henti

Pesanan had direka untuk dilaksanakan pada harga pasaran. Ini boleh menjadi harga yang diminta, harga yang lebih baik, atau harga yang lebih buruk bergantung kepada keadaan pasaran. Ia direka demikian kerana pesanan had paling kerap digunakan untuk keluar dari perdagangan dengan kedudukan yang merugikan. Pesanan had memberikan ketepatan pelaksanaan tetapi ia tidak memberikan ketepatan harga, jadi kegelinciran harga negatif adalah mungkin.

Pesanan had direka untuk dilaksanakan pada harga yang ditentukan atau lebih baik. Bagi kebanyakan peniaga, harga pesanan had ditetapkan pada sasaran untung mereka. Pesanan had memberikan ketepatan harga tetapi ia tidak memberikan ketepatan pelaksanaan kerana ia hanya direka untuk diisi pada harga had atau lebih baik.

Ciri-ciri Kegelinciran:

Pesanan had boleh menerima kegelinciran harga positif dan negatif. Pesanan had direka untuk menerima kegelinciran harga positif tetapi tidak kegelinciran harga negatif.

RUMUSAN

Pesanan henti dan had berguna apabila anda ingin keluar dari pasaran pada harga masa depan. Semasa berdagang dalam keadaan pasaran yang bergejolak, pesanan had boleh digunakan untuk menutup perdagangan untuk memberikan ketepatan harga.