Terma Perniagaan Am

Apabila menentukan tarikh Terma Perniagaan yang berkuatkuasa, sila rujuk kepada jadual di bawah. Di FXCM, Terma Perniagaan diperkenalkan dalam dua peringkat. Akaun baru adalah yang pertama perlu mengikut terma yang dikemaskini, diikuti oleh pemegang akaun sedia ada.

TERMA DAN DASAR PERNIAGAAN SEMASA