Dasar Privasi

Tarikh Berkuatkuasa: 25 Ogos 2023

FXCM (atau "kami", "kita") menghormati hak privasi anda. Dasar Privasi ("Dasar") ini terpakai kepada maklumat peribadi yang kami kumpulkan melalui laman web ini serta laman web dan aplikasi yang berkaitan. Dasar ini tidak terpakai kepada laman web yang dioperasikan oleh organisasi lain dan pihak ketiga lain. Dasar ini juga terpakai kepada maklumat peribadi yang kami kumpulkan apabila anda menggunakan atau berinteraksi dengan perkhidmatan kami melalui sebarang perhubungan yang dibuat dengan kami melalui telefon, emel atau cara lain. Dasar ini bertujuan untuk memberi maklumat kepada anda mengenai jenis maklumat yang kami kumpulkan, kepada siapa kami berkongsi maklumat tersebut, apa yang kami gunakannya untuk, bagaimana kami menjaganya dengan selamat dan apakah hak privasi data anda.

Apabila kami merujuk kepada "komunikasi elektronik", kaedah komunikasi ini merujuk kepada sebarang pemindahan mesej teks, suara atau imej yang boleh disimpan dalam rangkaian atau peralatan terminal penerima sehingga ia dikumpulkan oleh penerima. Ini merangkumi kaedah seperti emel dan perbualan segera.

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan mengenai penggunaan maklumat peribadi anda, sila hubungi kami.