Sorotan

  • 25.55% daripada semua pesanan henti, had, 'pada pasaran', dan pesanan masuk menerima kegelinciran positif
  • 12.60% daripada semua pesanan henti, had, 'pada pasaran', dan pesanan masuk menerima kegelinciran negatif
  • 68.98% daripada semua pesanan had dan pesanan masuk had menerima kegelinciran positif
  • 50.78% daripada semua pesanan henti dan pesanan masuk henti menerima kegelinciran negatif

Sorotan-sorotan ini datang dari pesanan yang dilaksanakan melalui Kumpulan FXCM dari 1 Januari 2023 hingga 29 Februari 2024. Data ini tidak termasuk jenis pelanggan yang tidak langsung.2

Seperti yang anda lihat, dengan FXCM, kegelinciran positif berlaku sama kerap dengan kegelinciran negatif. Kami percaya ini mencerminkan model pelaksanaan forex kami secara positif, iaitu bertujuan untuk memberikan pelaksanaan yang adil dan telus.

JADUAL 1.1 KEGELINCIRAN POSITIF DAN NEGATIF BULANAN

Kegelinciran boleh berlaku atas pelbagai sebab, tetapi kebanyakan masa, ketidakstabilan harga merupakan penyumbang terbesar. Biasanya, semasa ketidakstabilan harga meningkat, kegelinciran (positif dan negatif) akan berlaku lebih kerap; semasa ketidakstabilan harga berkurangan, kegelinciran berlaku lebih jarang. Ini, sebagai contoh, adalah mengapa pedagang biasanya mengalami lebih banyak kegelinciran semasa berita penting.

TARIKH PESANAN
DITEMPATKAN
TIADA
KEGELINCIRAN
PENAMBAHBAIKAN
HARGA
KEGELINCIRAN
NEGATIF
TIADA
KEGELINCIRAN %
PENAMBAHBAIKAN
HARGA %
KEGELINCIRAN
NEGATIF %
Jan.23 3,824,294 2,200,871 1,071,921 551,502 57.55% 28.03% 14.42%
Feb.23 3,835,541 2,246,022 1,067,072 >522,447 58.56% 27.82% 13.62%
Mac.23 4,774,552 2,739,513 1,365,623 669,416 57.38% 28.60% 14.02%
Apr.23 3,362,186 1,980,078 923,958 458,150 58.89% 27.48% 13.63%
Mei.23 3,772,459 2,333,805 968,588 470,066 61.86% 25.68% 12.46%
Jun.23 3,518,055 2,167,433 918,531 432,091 61.61% 26.11% 12.28%
Jul.23 3,403,854 2,103,901 874,062 425,891 61.81% 25.68% 12.51%
Ogo.23 3,876,658 2,478,544 935,793 462,321 63.94% 24.14% 11.93%
Sep.23 3,224,221 2,100,076 747,755 376,390 65.13% 23.19% 11.67%
Okt.23 3,687,060 2,307,685 917,813 461,562 62.59% 24.89% 12.52%
Nov.23 2,965,094 1,951,632 675,095 338,367 65.82% 22.77% 11.41%
Dis.23 2,568,451 1,648,180 611,823 308,448 64.17% 23.82% 12.01%
Jan.24 3,009,954 1,954,347 709,405 346,202 64.93% 23.57% 11.50%
Feb.24 2,503,289 1,679,552 559,419 264,318 67.09% 22.35% 10.56%
Jumlah 48,325,668 29,891,639 12,346,858 6,087,171 61.85% 25.55% 12.60%

JADUAL 1.2 KEGELINCIRAN POSITIF DAN NEGATIF MENGIKUT JENIS PESANAN

JENIS PESANAN PESANAN
DITEMPATKAN
TIADA
KEGELINCIRANSLIPPAGE
PENAMBAHBAIKAN
HARGA
KEGELINCIRAN
NEGATIF
TIADA
KEGELINCIRAN %
PENAMBAHBAIKAN
HARGA %
KEGELINCIRAN
NEGATIF %
Pasaran Tutup 13,935,249 9,265,319 3,454,724 1,215,206 66.49% 24.79% 8.72%
Had 2,245,916 693,921 1,551,995 0 30.90% 69.10% 0.00%
Had Masuk 1,980,824 617,413 1,363,411 0 31.17% 68.83% 0.00%
Panggilan Margin 1,614,716 877,648 352,577 384,491 54.35% 21.84% 23.81%
Pasaran Terbuka 21,110,972 14,484,758 4,842,477 1,783,737 68.61% 22.94% 8.45%
Henti 3,365,413 826,921 463,514 2,074,978 24.57% 13.77% 61.66%
Kemasukan Henti 935,270 269,144 121,486 544,640 28.78% 12.99% 58.23%
Lain-lain 3,137,308 2,856,515 196,674 84,119 91.05% 6.27% 2.68%
Jumlah 48,325,668 29,891,639 12,346,858 6,087,171 61.85% 25.55% 12.60%

Jumlah pesanan dalam jadual di atas terdiri daripada jenis pesanan yang disenarikan sahaja.

JADUAL 2.1PESANAN PASARAN MENGIKUT SAIZ PESANAN

Pesanan Pasaran Tutup, Pesanan Pasaran Terbuka, Pesanan Terbuka, Julat Dekat, Julat Terbuka, Pesanan Tutup

JENIS PESANAN PESANAN
DITEMPATKAN
TIADA
KEGELINCIRANSLIPPAGE
PENAMBAHBAIKAN
HARGA
KEGELINCIRAN
NEGATIF
TIADA
KEGELINCIRAN %
PENAMBAHBAIKAN
HARGA %
KEGELINCIRAN
NEGATIF %
< 0.5 34,999,919 23,771,957 8,265,327 2,962,635 67.92% 23.62% 8.46%
0.5 - 0.9 163,589 114,077 29,654 19,858 69.73% 18.13% 12.14%
1.0 - 1.9 89,461 61,144 12,546 15,771 68.35% 14.02% 17.63%
2.0 - 2.9 13,357 6,088 1,793 5,476 45.58% 13.42% 41.00%
3.0 - 3.9 8,264 3,373 1,137 3,754 40.82% 13.76% 45.43%
4.0 - 4.9 2,550 1,163 377 1,010 45.61% 14.78% 39.61%
5.0 - 9.9 6,836 2,931 730 3,175 42.88% 10.68% 46.45%
10 + 1,700 713 283 704 41.94% 16.65% 41.41%
Jumlah 35,285,676 23,961,446 8,311,847 3,012,383 67.91% 23.56% 8.54%

JADUAL 2.2 PESANAN HAD MENGIKUT SAIZ PESANAN

Had Pelaksanaan Serta-Merta: Had Tutup, Had Terbuka

JENIS PESANAN PESANAN
DITEMPATKAN
TIADA
KEGELINCIRANSLIPPAGE
PENAMBAHBAIKAN
HARGA
KEGELINCIRAN
NEGATIF
TIADA
KEGELINCIRAN %
PENAMBAHBAIKAN
HARGA %
KEGELINCIRAN
NEGATIF %
< 0.5 2,596,126 2,439,929 156,197 0 93.98% 6.02% 0.00%
0.5 - 0.9 62,140 59,443 2,697 0 95.66% 4.34% 0.00%
1.0 - 1.9 70,297 67,834 2,463 0 96.50% 3.50% 0.00%
2.0 - 2.9 1,149 1,092 57 0 95.04% 4.96% 0.00%
3.0 - 3.9 1,329 1,293 36 0 97.29% 2.71% 0.00%
4.0 - 4.9 557 535 22 0 96.05% 3.95% 0.00%
5.0 - 9.9 522 499 23 0 95.59% 4.41% 0.00%
10 + 0 287 282 5 98.26% 1.74% 0.00%
Jumlah 2,732,407 2,570,907 161,500 0 94.09% 5.91% 0.00%

JADUAL 2.3PANGGILAN MARGIN DAN PESANAN HENTI

Panggilan Margin dan Henti: Henti, Kemasukan Henti, Henti Langkah, Kemasukan Henti Langkah, Panggilan Margin

JENIS PESANAN PESANAN
DITEMPATKAN
TIADA
KEGELINCIRANSLIPPAGE
PENAMBAHBAIKAN
HARGA
KEGELINCIRAN
NEGATIF
TIADA
KEGELINCIRAN %
PENAMBAHBAIKAN
HARGA %
KEGELINCIRAN
NEGATIF %
< 0.5 6,012,746 2,007,975 950,920 3,053,851 33.40% 15.82% 50.79%
0.5 - 0.9 22,591 7,431 4,030 11,130 32.89% 17.84% 49.27%
1.0 - 1.9 10,902 2,831 2,071 6,000 25.97% 19.00% 55.04%
2.0 - 2.9 1,955 215 349 1,391 11.00% 17.85% 71.15%
3.0 - 3.9 1,356 161 193 1,002 11.87% 14.23% 73.89%
4.0 - 4.9 629 59 70 500 9.38% 11.13% 79.49%
5.0 - 9.9 683 71 106 506 10.40% 15.52% 74.08%
10 + 216 36 57 123 16.67% 26.39% 56.94%
Jumlah 6,051,078 2,018,779 957,796 3,074,503 33.36% 15.83% 50.81%

JADUAL 2.4 PESANAN HAD SEHENTI

Pesanan Had Sehenti: Had, Kemasukan Had Langkah, Kemasukan Had

JENIS PESANAN PESANAN
DITEMPATKAN
TIADA
KEGELINCIRANSLIPPAGE
PENAMBAHBAIKAN
HARGA
KEGELINCIRAN
NEGATIF
TIADA
KEGELINCIRAN %
PENAMBAHBAIKAN
HARGA %
KEGELINCIRAN
NEGATIF %
< 0.5 4,204,294 1,304,018 2,900,276 0 31.02% 68.98% 0.00%
0.5 - 0.9 15,051 5,298 9,753 0 35.20% 64.80% 0.00%
1.0 - 1.9 5,210 1,533 3,677 0 29.42% 70.58% 0.00%
2.0 - 2.9 876 224 652 0 25.57% 74.43% 0.00%
3.0 - 3.9 501 138 363 0 27.54% 72.46% 0.00%
4.0 - 4.9 266 58 208 0 21.80% 78.20% 0.00%
5.0 - 9.9 362 87 275 0 24.03% 75.97% 0.00%
10 + 253 17 236 0 6.72% 93.28% 0.00%
Jumlah 4,226,813 1,311,373 2,915,440 0 31.03% 68.97% 0.00%

Data di atas berasal daripada pelbagai jenis pesanan yang dilaksanakan melalui Kumpulan FXCM dari 1 Januari 2023 hingga 29 Februari 2024. Data tidak termasuk jenis pelanggan tidak langsung tertentu.3

Saiz pesanan dihitung berdasarkan nilai nosional pesanan dan dipaparkan dalam MM USD.

Pesanan had dan pesanan had masuk hanya akan dilaksanakan pada harga yang diminta atau lebih baik dan tidak boleh menerima kegelinciran negatif. Sebarang kegelinciran negatif pada pesanan had atau pesanan had masuk adalah satu kesilapan dan pelanggan layak menerima pelarasan perdagangan jika kesilapan ini berlaku. Peningkatan harga tertakluk kepada kecairan yang tersedia.

Sorotan Tambahan

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari pesanan yang dilaksanakan melalui Kumpulan FXCM dari 1 Januari 2023 hingga 29 Februari 2024, kami telah menemui perkara-perkara berikut:

  • Pesanan had dan pesanan had masuk adalah yang paling berkemungkinan menerima kegelinciran positif.
  • Pesanan henti dan pesanan henti masuk adalah yang paling berkemungkinan menerima kegelinciran negatif.
  • Pesanan pasaran 'julat pasaran' boleh membantu mengelakkan kegelinciran negatif.

KEYAKINAN PELAKSANAAN

Pedagang biasanya menggunakan jenis pesanan yang menawarkan keyakinan pelaksanaan apabila mereka ingin memastikan masuk ke dalam pasaran.

KEYAKINAN HARGA

Pedagang biasanya menggunakan jenis pesanan yang menawarkan keyakinan harga apabila mereka ingin memastikan pesanan mereka hanya dilaksanakan jika harga tertentu (atau julat harga) dipenuhi.

Memilih Jenis Pesanan

Terdapat beberapa jenis pesanan yang boleh dipilih ketika berdagang forex. Setiap jenis direka untuk menangani keperluan perdagangan tertentu. Beberapa jenis pesanan lebih sesuai untuk saat-saat apabila keadaan ketidakstabilan harga tinggi; beberapa ketika keadaan ketidakstabilan harga rendah. Beberapa jenis pesanan lebih sesuai untuk digunakan semasa acara berita; beberapa lagi lebih sesuai digunakan apabila anda memegang posisi terbuka sepanjang hujung minggu.

Maklumat berikut mengenai jenis pesanan mungkin membantu apabila memutuskan jenis pesanan yang hendak digunakan.

Pesanan Pasaran

Pesanan pasaran memasuki atau keluar daripada posisi dengan serta-merta pada harga terbaik yang tersedia.2 Ini adalah jenis pesanan yang paling kerap digunakan dengan FXCM.

Ciri-ciri Kegelinciran:

Pesanan pasaran boleh menerima kegelinciran harga positif dan negatif. Pesanan pasaran 'julat pasaran' menyediakan ketepatan harga tetapi ia tidak menyediakan ketepatan pelaksanaan. Pesanan pasaran 'pada pasaran' memberikan ketepatan pelaksanaan tetapi tidak menyediakan ketepatan harga.

Pada Pasaran dan Julat Pasaran:

Pesanan pasaran FXCM termasuk dua jenis pesanan: 'pada pasaran' dan 'julat pasaran'.

Memilih 'pada pasaran' memberitahu pesanan untuk diisi pada harga pasaran. Ini boleh menjadi harga yang diminta, harga yang lebih baik, atau harga yang lebih buruk bergantung kepada keadaan pasaran. Harga yang dilaksanakan ditentukan utamanya oleh ketidakstabilan harga pada masa pesanan dilaksanakan.

Memilih 'julat pasaran' memberitahu pesanan untuk dilaksanakan segera hanya jika harga terbaik yang tersedia berada dalam julat harga yang ditentukan. Jika harga yang tersedia adalah di luar julat yang ditentukan, pesanan tidak akan dilaksanakan. Jenis pesanan ini menjamin ketepatan harga tetapi tidak menjamin ketepatan pelaksanaan.

RUMUSAN

Pesanan Pasaran adalah berguna apabila anda ingin masuk atau keluar dari pasaran sekarang. Jenis pesanan 'Pada Pasaran' menjamin ketepatan pelaksanaan tetapi tidak menjamin ketepatan harga. Jenis pesanan 'Julat Pasaran' menjamin ketepatan harga tetapi tidak menjamin ketepatan pelaksanaan.

Pesanan Masuk

Pesanan masuk akan hanya berlaku untuk pelaksanaan jika harga pasaran mencapai harga pesanan masuk.

Ciri-ciri Kegelinciran:

Terdapat dua jenis pesanan masuk: pesanan masuk henti dan pesanan masuk had. Pesanan masuk henti boleh menerima kegelinciran harga positif dan negatif. Pesanan masuk had direka untuk hanya menerima kegelinciran harga positif.

Kemasukan Henti Vs. Kemasukan Had:

Pesanan masuk dianggap sebagai pesanan masuk 'henti' apabila harga pesanan masuk adalah harga yang kurang baik berbanding harga pasaran semasa (contohnya, harga yang lebih tinggi apabila anda membeli dan harga yang lebih rendah apabila anda menjual). Jenis pesanan ini boleh diisi pada harga yang diminta, harga yang lebih baik, atau harga yang lebih buruk bergantung kepada keadaan pasaran. Menggunakan jenis pesanan ini, terutamanya semasa acara berita atau keadaan pasaran yang bergejolak, boleh menjadikan anda terdedah kepada kegelinciran harga negatif.

Pesanan masuk dianggap sebagai pesanan masuk 'had' apabila harga pesanan adalah harga yang lebih baik berbanding harga pasaran semasa (contohnya, harga yang lebih rendah jika anda membeli dan harga yang lebih tinggi jika anda menjual). Jenis pesanan ini direka untuk hanya diisi pada harga yang diminta atau lebih baik. Oleh itu, peniaga mendapat ketepatan harga tetapi mereka tidak mempunyai ketepatan pelaksanaan apabila menggunakan jenis pesanan ini. Menggunakan pesanan masuk had untuk membuka perdagangan, terutamanya semasa acara berita atau keadaan pasaran yang bergejolak, mungkin menjadi pilihan yang lebih baik daripada menggunakan pesanan masuk henti kerana kegelinciran harga negatif boleh dielakkan.

RUMUSAN

Pesanan masuk berguna apabila anda ingin masuk atau keluar dari pasaran pada harga masa depan. Semasa berdagang dalam keadaan pasaran yang bergejolak, pesanan masuk had boleh digunakan untuk membuka perdagangan daripada pesanan masuk henti jika anda ingin mengelakkan kegelinciran harga negatif. Sila ambil perhatian: pesanan masuk had tidak menjamin ketepatan pelaksanaan.

Pesanan Had dan Henti

Pesanan had direka untuk dilaksanakan pada harga pasaran. Ini boleh menjadi harga yang diminta, harga yang lebih baik, atau harga yang lebih buruk bergantung kepada keadaan pasaran. Ia direka demikian kerana pesanan had paling kerap digunakan untuk keluar dari perdagangan dengan kedudukan yang merugikan. Pesanan had memberikan ketepatan pelaksanaan tetapi ia tidak memberikan ketepatan harga, jadi kegelinciran harga negatif adalah mungkin.

Pesanan had direka untuk dilaksanakan pada harga yang ditentukan atau lebih baik. Bagi kebanyakan peniaga, harga pesanan had ditetapkan pada sasaran untung mereka. Pesanan had memberikan ketepatan harga tetapi ia tidak memberikan ketepatan pelaksanaan kerana ia hanya direka untuk diisi pada harga had atau lebih baik.

Ciri-ciri Kegelinciran:

Pesanan had boleh menerima kegelinciran harga positif dan negatif. Pesanan had direka untuk menerima kegelinciran harga positif tetapi tidak kegelinciran harga negatif.

RUMUSAN

Pesanan henti dan had berguna apabila anda ingin keluar dari pasaran pada harga masa depan. Semasa berdagang dalam keadaan pasaran yang bergejolak, pesanan had boleh digunakan untuk menutup perdagangan untuk memberikan ketepatan harga.