Permohonan Peningkatan Leverage

Dengan mengisi borang berikut, anda memohon agar FXCM mengemaskini akaun anda ke tetapan leverage yang lebih tinggi.

Saya memohon FXCM untuk menukar satu atau semua akaun dagangan sedia ada (seperti yang dinyatakan di atas) kepada 400:1. Saya mengakui bahawa akaun(s) saya tidak melebihi 50,000 dalam ekuiti. Akaun dengan ekuiti 50,000 CCY atau lebih besar tidak layak untuk 400:1.

Saya memohon FXCM untuk menukar satu atau semua akaun dagangan sedia ada (seperti yang dinyatakan di atas) kepada 1000:1. Saya mengakui bahawa akaun(s) saya tidak melebihi 5,000 dalam ekuiti. Akaun dengan ekuiti 5,000 CCY atau lebih besar tidak layak untuk 1000:1.

Dengan menghantar borang ini, saya memahami bahawa akaun(s) saya dengan FXCM tertakluk kepada terma dan syarat berikut (terma "Pindahan") dan bahawa jika ekuiti akaun saya melebihi ambang, tetapan leverage mungkin akan dikurangkan tanpa notis.

Leveraj maksimum yang dibenarkan tidak tersedia untuk setiap instrumen dalam satu akaun. Nilai margin jadual individu boleh ditemui di sini dan nilai margin masa nyata boleh didapati dari dalam Platform Trading FXCM.

TERMA PEMINDAHAN

Dengan menghantar borang ini, saya memohon FXCM untuk menukar satu atau semua akaun dagangan sedia ada yang berkaitan dengan nombor akaun yang disenaraikan di atas kepada leverage yang lebih tinggi, tertakluk kepada terma dan syarat berikut (disebut sebagai "Terma"):

 1. Saya bersetuju dengan komunikasi elektronik mengikut Terma ini.
 2. Saya mengakui bahawa FXCM boleh menguruskan jenis pelaksanaan saya dan mengimbangi kedudukan saya melalui transaksi prinsip atau agensi bergantung pada kriteria pengurusan risiko dalaman.
 3. Saya bersetuju bahawa setelah saya menghantar borang ini, FXCM akan bertindak dengan cara yang komersial secara munasabah untuk mengkaji Permohonan saya, tetapi tidak terikat untuk bertindak atau membuat sebarang keputusan dalam tempoh masa yang ditetapkan. FXCM boleh meluluskan atau menolak Permohonan saya atas budi bicara tunggal dan mutlaknya.
 4. Saya memahami bahawa untuk memproses Permohonan saya, FXCM boleh, atas budi bicara tunggalnya, mencipta Akaun baru dan memindahkan baki tunai penuh dari akaun dagangan sedia ada saya. Saya faham bahawa saya mungkin akan menerima nombor akaun baru.
 5. Saya faham bahawa jika saya mempunyai banyak akaun di bawah log masuk yang sama, setiap akaun akan dikaji secara individu dan ditolak jika kriteria tidak dipenuhi.
 6. Saya memahami bahawa walaupun Permohonan saya dipenuhi, Terma ini tidak memberi kesan kepada hak FXCM di bawah Terma Perniagaan untuk menukar keperluan margin atas budi bicara tunggal pada bila-bila masa tanpa notis kepada saya.
 7. Jika Permohonan saya diluluskan, saya faham bahawa Terma Perniagaan FXCM, Kadar Caj dan semua polisi yang relevan termasuk tetapi tidak terhad kepada Amaran Risiko/Risiko Pelaksanaan akan terus mengawal akaun dan aktiviti dagangan saya dengan FXCM, seperti yang diubah dan dilengkapkan oleh Terma ini.
 8. Saya sepenuhnya memahami bagaimana pesanan dilaksanakan dan telah menyemak sepenuhnya risiko pelaksanaan FXCM.
 9. Saya bersetuju bahawa FXCM tidak bertanggungjawab atas sebarang akibat yang mungkin timbul dari pemprosesan Permohonan ini.
 10. Saya menerima tanggungjawab dan liabiliti penuh atas arahan yang diberikan dalam Permohonan ini.
 11. Saya mengakui bahawa leverage adalah pedang bermata dua dan boleh memperbesarkan kerugian secara dramatik.
Setelah dihantar, saya bersetuju bahawa FXCM akan memberi saya produk, perkhidmatan, tawaran promosi dan maklumat pendidikan melalui telefon, SMS atau e-mel. Saya faham bahawa saya akan berpeluang untuk menarik diri daripada komunikasi ini setelah mendaftar. Sila rujuk Dasar Privasi kami.

Permohonan anda biasanya akan mengambil masa 2-3 hari bekerja untuk diproses. Setelah pemprosesan selesai, kami akan menghantar emel kepada anda dengan hasil yang spesifik. Sila semak emel anda untuk kemas kini lanjut.

Amaran Risiko: Meningkatkan leverage boleh sangat meningkatkan risiko dan kerugian anda. VolatilitI pasaran boleh menyebabkan likuidasi akaun atau malah baki negatif.
Sila rujuk Risiko Pelaksanaan.